Texas A&M UniversityTexas A&M University LibrariesThe Science Fiction and Fantasy Research Database
  Cushing Library SFFRD Home Search results

Results for subject : "TAIWAN"

Flag this page

Flagged items: View | Clear | Download | Email

Hermeneutics and Taiwan Science Fiction

in: Yuen, Wong Kin/Westfahl, Gary/Chan, Amy Kit-sze, eds. World Weavers: Globalization, Science Fiction, and the Cybernetic Revolution. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005. p. 73-94.

Rhetoric, History and Interpretation in Chang Hsi-Kuo's The Star Cloud Suite

Modern Chinese Literature (Boulder, CO) 6(1/2): 115-132. Spring-Fall 1992.

SF Scene in Hong Kong and Taiwan

Locus 17(3): 24-25. March 1984.

Taiwan de huan xiao shuo de wen hua kao cha: 1968-2001.

Taiibei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gng si, 2008. 214 p.

Taiwan ke hua wen xue xin huo lu (1956-2005)

Taibai Shi: Wu nanto shu chu ban gu fen you xian gong si, 2007. 296 p.

Found 8 items on 1 page.

Show: [25] [50] [100] records per page.

← Previous1Next →

Giving to the Libraries